Jeszcze znieść nie możecie

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 12 maja. Tekst: J 16,12-15 Prośba: o łaskę patrzenia oczami Jezusa. Od kilku dni przysłuchujemy się ostatnim słowom Jezusa, które wypowiadał do uczniów. To Jego testament, pożegnanie. Jezus jest świadomy, że gdyby pozostał dłużej na...