Pokaż nam Ojca

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 6 maja, Apostołów Filipa i Jakuba Tekst: J 14, 6-14 Prośba: o oczy wrażliwe na Obecność Boga (Miłości) we wszystkich rzeczach. Myśli pomocne w rozważaniu: Celem naszego życia jest mieszkać w domu Ojca. Jezus mówi, że do Ojca...