Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 27 maja, Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

Tekst: Jr 31, 31-34 oraz Mk 14, 22-25

Prośba: o przyjęcie daru, który ofiarowuje Jezus Chrystus – Kapłan.

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Słowo mówi dziś o przymierzu. Najpierw o tym pierwszym, które jednak izraelici złamali. Wtedy Bóg zapowiada drugie, którego nikt i nic nie będzie mogło złamać. To przymierze będzie uwewnętrznione, wypisane w sercu a nie tylko na zewnętrznych, kamiennych tablicach. Choć Bóg swoje przymierze uwiarygodnił tym, że wyprowadził Żydów z niewoli egipskiej, oni nie byli temu wierni, nie przyjęli Boga jako ich Boga. Wsłuchaj się w pragnienia Boga.
  • Najwyższy i Wieczny Kapłan – Jezus Chrystus, zawiera z nami Nowe Przymierze. Nie przez kamienne tablice, nie przez krew cielców i baranków, ale przez własne Ciało i Krew, ofiarując nie coś innego, ale samego siebie. Tym jest prawdziwa miłość, prawdziwa ofiara, prawdziwe zbawienie. Ofiarowuje siebie i pragnie jednego – być przyjętym. Żydzi nie przyjęli Boga jako Boga i ciągle Go odrzucali. Jezus także pragnie być przyjętym i Jego kapłaństwo na tym właśnie polega – ofiarowywanie Siebie. My jesteśmy tymi, którzy przyjmują. To nasza główna misja. Przyjąć… bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie…. bierzcie, przyjmujcie, dajcie się nakarmić, skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan…
  • Jezus Chrystus jako Kapłan czyni przede wszystkim dwie rzeczy: Karmi sobą oraz odpuszcza grzechy. Przez te dwa sposoby miłości upodabnia nas do Siebie, przebóstwia, a więc zbawia. On to czyni w nas mocą mieszkającego w nas Ducha Świętego, którego otrzymaliśmy od Ojca. W ten sposób stajemy się Dziećmi Bożymi przez łaskę, która jest nam nieustannie ofiarowywana. Ona niczego innego nie pragnie, tylko być przyjęta. W pełni. Aby radość nasza była pełna…

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.