Wprowadzenie do modlitwy na 9 Niedzielę zwykłą, 30 maja, Uroczystość Najświętszej Trójcy

Tekst: Mt 28, 16-20

Prośba: o głęboką bliskość z Ojcem, Synem i Duchem Świętym – Bogiem, który zamieszkuje Twojego ducha.

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Wybierz się z uczniami do Galilei na górę. Jezus mówił o tym po swoim zmartwychwstaniu, że tam właśnie spotka się z uczniami, tam ich zaprasza. Galilea to ich codzienność. Przypatrz się swojej Galilei, swojemu codziennemu spotkaniu z Panem. Jakie ono jest? Pragniesz z Nim coraz większej bliskości? Ona nie rodzi się przez mnożenie modlitw czy przedłużanie jej czasu, lecz przez odsłanianie coraz bardziej swego serca wobec Niego.
  • Kiedy uczniowie widzą Jezusa oddają Mu pokłon, niektórzy wątpią. W Tobie mogą być obie te postawy. Możesz w sobie odnajdywać zarówno cześć i szacunek wobec Boga jak i wątpliwości, niedowierzanie, lęk. Warto się z tym spotkać. Warto zapytać siebie dlaczego tak mam. Skąd obawa przed Bogiem, skąd niedowierzanie, z czego tak naprawdę się to w sercu bierze?
  • Jezus podchodzi do uczniów, przybliża się do nich. Bóg chce zawsze być blisko człowieka. Po to przyszedł na świat i żył życiem Człowieka. By być blisko człowieka, by człowiek doświadczył bliskości Boga. By mógł porzucić niedowierzanie i wątpienie. To bowiem oddala od bliskości, nie pozwala kochać w pełni i żyć w pełni.
  • Jezus ma wszelką władzę w niebie i na ziemi. Czy pozwalasz Mu panować także w Twoim życiu, we wszystkich jego aspektach? Panowanie Jezusa nie jest przemocą, nie jest manipulacją, wymuszaniem. Jest miłością, służbą i bliskością. Jest ciągłym pytaniem „Czego pragniesz?” oraz zapraszaniem „Pójdź za Mną”. Jaką dasz odpowiedź swoim życiem?
  • Chrzest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego oznacza, że Twoje ciało i całe Twoje życie jest świątynią, w której przebywa Bóg na stałe. Jego Duch Cię przenika i – jak to ujął dzisiaj św. Paweł – wspiera Twojego ducha, że jesteś dzieckiem Bożym. Tego nikt i nic nie jest w stanie Ci odebrać. Twoje życie jest w Jego ręku, z którego nigdy nie wypadniesz (nie wypadasz nawet, kiedy zdarza Ci się grzeszyć i odwracać od Niego). On nigdy nie odwróci się od Ciebie. W Jego Duchu możemy wołać: „Abba, Ojcze”.

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.