Bóg na granicach

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 1 lutego Tekst: Mk 5, 1-20 Prośba: o łaskę przyjęcia wolności, jaką przynosi obecność Jezusa i Jego słowo Myśli pomocne w rozważaniu: Jezus udaje się poza granice zamieszane przez Żydów. Idzie w miejsce, które nie przystoi...

Zdumiewali się

Wprowadzenie do modlitwy na 4 Niedzielę zwykłą, 31 stycznia Tekst: Mk 1, 21-28 Prośba: o przyjęcie Bożej mocy i łagodności. Myśli pomocne w rozważaniu: Początek i koniec dzisiejszej ewangelii mówi o mocy Jezusa, o słowie, które głosi z mocą i znaku, który tę...

Dzięki wierze

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 30 stycznia Tekst: Hbr 11, 1-2. 8-19 oraz Mk 4, 35-41 Prośba: o wiarę i zaufanie Temu, który Cię stworzył i miłuje. Myśli pomocne w rozważaniu: Wiara jest dowodem rzeczywistości, których nie widzimy. Jaki to dowód, skoro wiara...

Ziarno wiary

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 29 stycznia 2021 Tekst: Mk 4, 26-34 Prośba: o zaufanie Jezusowi w codzienności. Myśli pomocne w rozważaniu: Królestwo Boże w przypowieści, którą opowiada Jezus porównane jest do ziarna, które kiełkuje w nocy. Bóg chce działać...

Czego słuchacie?

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 28 stycznia Tekst: Mk 4, 21-25 Prośba: o życie w świetle i w prawdzie. Myśli pomocne w rozważaniu: Światło zapala się, żeby rozjaśniało ciemności. Z jednej strony Jezus jest Światłem świata, z drugiej – o nas też tak...