Wiatr się uciszył

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 9 stycznia Tekst: 1 J 4, 11-18 oraz Mk 6, 45-52 Prośba: o miłość przewyższającą lęk. Myśli pomocne w rozważaniu: Oba dzisiejsze teksty mówią o miłości i lęku. Tak widział rzeczywistość także A. de Mello, kiedy pisał, że na...