Pójdźcie za Mną…

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 11 stycznia Tekst: Mk 1, 14-20 Prośba: o odwagę w odpowiedzi na Boże zaproszenia Myśli pomocne w rozważaniu: Jezus powołał Szymona i Andrzeja w czasie, gdy byli oni zajęci swoimi codziennymi zajęciami. Nie działo się wtedy nic...