Podążać za Bogiem

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 25 stycznia, święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła Tekst: Dz 22, 3-16 Prośba: o łaskę odważnego podążania za Panem. Myśli pomocne w rozważaniu: Paweł jest uwięziony przez Żydów. Sposób w jaki do nich przemawia pokazuje, że jest...