Galilea pogan

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 7 stycznia 2021 Tekst: Mt 4, 12-17. 23-25 Prośba: o przyjęcie życia i światła, które przynosi Jezus. Myśli pomocne w rozważaniu: Jan został uwięziony; głos, który zapowiadał Mesjasza został wyciszony. Jezus usuwa się i idzie...