Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 7 stycznia 2021

Tekst: Mt 4, 12-17. 23-25

Prośba: o przyjęcie życia i światła, które przynosi Jezus.

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Jan został uwięziony; głos, który zapowiadał Mesjasza został wyciszony. Jezus usuwa się i idzie do Galilei, nazywanej ziemią pogan. Idzie w te miejsca, gdzie panowała ciemność, ziemi nazwanej cienistą krainą śmierci. On sam jest światłem i zapala światło wszędzie, gdzie się pojawi. Bądź z Jezusem, towarzysz Mu w Jego drodze.
  • Jezus wchodzi w te przestrzenie, gdzie panuje grzech, nieuporządkowanie, gdzie trudno o nadzieję, gdzie ludzie żyją tylko tym, co doczesne, nie dotykając swoim sercem tego, co głębsze. On nie boi się tam wchodzić. Czy pójdziesz z Nim?
  • Takie przestrzenie są nie tylko między ludźmi. Być może dobrze je znasz, bo znajdujesz je także w swoim otoczeniu: rodzinie, znajomych, przyjaciół. Może to przestrzenie, do których pragniesz zaprosić Jezusa. On jest wszędzie tam, gdzie słabość i grzech, gdzie ludzka niemoc w wyzwoleniu ku pełni życia. On tam jest nie po to, by potępiać, ale by podźwignąć, podnieść, uleczyć, zbawić.
  • Te przestrzenie są również w Twoim sercu. Każdy z nas ma takie pogranicze w sobie: pogranicze dobra i zła, światła i ciemności, cnót i wad, mocy i słabości. Tam przychodzi Jezus i nie boi się wchodzić w ciemności Twego serca. Wzywa do nawrócenia, czyli do zmiany myślenia: o Bogu, sobie samym, o bliźnim, świecie. Zmienić myślenie i przekonania, które mogły zagnieździć się w sercu, np. że już nie ma nadziei, że z tym nie da się nic zrobić, że nie warto nic robić, że nigdy nie będę kochany (choć przez Boga nigdy nie przestałem być kochany), że nie warto kochać i przebaczać, itp. Jezus wzywa do zmiany myślenia, ponieważ nasze myśli nie zawsze są „kompatybilne” z tym, co myśli i jak działa Bóg. Ojciec posłał na świat Syna, by ten przekonał człowieka do jednej rzeczy, mianowicie, że On – Ojciec, nigdy nie przestał kochać człowieka, żeby człowiek nie bał się miłości. Grzech podpowiada coś innego, ale prawda – rzeczywistość jest inna. Czy wierzysz Jezusowi na słowo, że tak właśnie jest? Ta wiara przekłada się na konkretne życie.
  • Galilea pogan – ziemia ukochana przez Jezusa. Spotkaj się z Twoją Galileą, którą nosisz w swoim sercu. Spotkaj się w niej z Jezusem.

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.