Bądź moim towarzyszem

Wprowadzenie do modlitwy na 3 Niedzielę zwykłą, 24 stycznia Tekst: Mk 1, 14-20 Prośba: o serce wrażliwe na delikatny głos Boga. Myśli pomocne w rozważaniu: Jezus przychodzi do Galilei. Galileą jest Twoje serce z tym wszystkim, co Ciebie teraz zajmuje, co...