Zdumiewali się

Wprowadzenie do modlitwy na 4 Niedzielę zwykłą, 31 stycznia Tekst: Mk 1, 21-28 Prośba: o przyjęcie Bożej mocy i łagodności. Myśli pomocne w rozważaniu: Początek i koniec dzisiejszej ewangelii mówi o mocy Jezusa, o słowie, które głosi z mocą i znaku, który tę...