Czemu oni czynią to, czego nie wolno?

Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 19 stycznia Tekst: Mk 2, 23-28 Prośba: o łaskę nowego odczytania Bożych poleceń Myśli pomocne w rozważaniu: „Czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno?” /2,24/ To zdanie skierowane do Jezusa jest pełne wyrzutu i...