Ważniejszy niż wróble

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 16 października Tekst: Łk 12, 1-7 Prośba: o spojrzenie na siebie, tak jak patrzy na mnie Bóg Myśli pomocne w rozważaniu: Tłum, ścisk, harmider. Spróbuj zobaczyć w tej scenie siebie, cisnącego się wśród innych do Jezusa. Jak On...

Przeznaczył nas dla siebie

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 15 października Tekst: Ef 1, 1-10 Prośba: o życie miłością, prawdą, dobrem – czyli wolą Bożą. Myśli pomocne w rozważaniu: Paweł pisze list do świętych, którzy są w Efezie. Czy naprawdę byli świętymi? W jego mniemaniu...

Porzucić pozory

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 14 października. Tekst: Łk 11, 42-46 Prośba: o łaskę życia w Prawdzie. Dzisiejsza Ewangelia nie jest łatwa. Jezus wypowiada “biada” nad faryzeuszami i uczonymi w Piśmie. Nad autorytetami religijnymi swoich czasów. Robi to...

Być prawdziwie wolnym

Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 13 października Tekst: Łk 11,37-41 Prośba: o łaskę przyjęcia daru wolności, jakim Bóg obdarza Faryzeusze byli bardzo przywiązani do spełniania zewnętrznych rytów. Jednak ta postawa sprawiała, że nie zauważali tego, co jest w sercu...

Dzisiaj, nie później

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 12 października Tekst: Łk 11, 29-32 Prośba: o otwartość na Boże działanie w codzienności Jezus mówi dziś o żądaniu znaku. W czym może to przeszkadzać w relacji z Bogiem? Wyczekiwanie na jakieś szczególne wydarzenie i skupianie...