Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 12 października

Tekst: Łk 11, 29-32

Prośba: o otwartość na Boże działanie w codzienności

  • Jezus mówi dziś o żądaniu znaku. W czym może to przeszkadzać w relacji z Bogiem? Wyczekiwanie na jakieś szczególne wydarzenie i skupianie się tylko na tym, co będzie, może nas “odklejać” od rzeczywistości, w której jesteśmy i w której działa Bóg. On chce się z nami spotykać tu i teraz, a nie tylko w tym, co będzie nadzwyczajne (i co umieszczamy w bliżej nieokreślonej przyszłości). Co w relacji z Nim odkładasz na później? Czy zdarza się, że planujesz np. modlitwę na jutro, na za tydzień, na “wtedy kiedy będę w bardziej pobożnym nastroju”? Z czego to wynika? Do czego czujesz się w związku z tym zaproszony?
  • Jezus mówi też dzisiaj o nawróceniu. Nawrócenie to zmiana myślenia, zmiana priorytetów i pozwolenie na to, by Bóg kształtował moje serce. Do jakiego nawrócenia On zaprasza Ciebie dzisiaj? W czym chciałby być bardziej obecny, jaką przestrzeń Twojego życia uzdrowić?