Jedno w Jezusie

Wprowadzenie do modlitwy na Święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, 28 października. Tekst: Ef 2, 19-22; Łk 6, 12-19 Prośba: o serce dążące do jedności. Święty Paweł nazywa Efezjan mieszkańcami Boga. Nie są obcymi, tymi, którzy przychodzą i odchodzą, albo...