Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 19 października Tekst: Łk 12, 13-21 Prośba: o łaskę wolności wewnętrznej i zaufania Jezusowi Myśli pomocne w rozważaniu: Jezus opowiada przypowieść o zamożnym człowieku, którego myśli wypełnione były planami, dotyczącymi zarządzania majątkiem. Posiadanie dóbr materialnych samo w sobie nie jest czymś złym. Problem pojawia się, gdy nasze dobra zaczynają posiadać nas, gdy stają się osią, wokół której kręci...