Spichlerze.

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 19 października Tekst: Łk 12, 13-21 Prośba: o łaskę wolności wewnętrznej i zaufania Jezusowi Myśli pomocne w rozważaniu: Jezus opowiada przypowieść o zamożnym człowieku, którego myśli wypełnione były planami, dotyczącymi...