Rozradował się Jezus

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 3 października Tekst: Łk 10, 17-24 Prośba: o spotkanie z głęboką radością, która jest w Tobie. Myśli pomocne w rozważaniu: Uczniowie wracają z radością z misji, jaką zlecił im Jezus. Potem sam Jezus rozradował się w Duchu...