Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 3 października

Tekst: Łk 10, 17-24

Prośba: o spotkanie z głęboką radością, która jest w Tobie.

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Uczniowie wracają z radością z misji, jaką zlecił im Jezus. Potem sam Jezus rozradował się w Duchu Świętym. Na koniec On mówi do uczniów, że szczęśliwe są oczy, które widzą, to co oni widzą. Ten fragment jest o radości, o szczęściu, rozradowaniu się. Czy i w Tobie jest radość życia, nawet pośród codziennych trudów i przeciwności? Radość, która nie płynie z tego, że coś Ci wychodzi. Radość z tego, że Bóg obdarzył Cię życiem, że to życie podtrzymuje nieustannie i prowadzi je do spełnienia w Nim, czyli w Miłości. Czy pozwalasz Mu na to?
  • Zatrzymaj się jeszcze na radości. Chcemy być ludźmi radosnymi, chcemy przeżywać radość. Ale często nasze nastroje są uzależnione od tego, co nas spotyka. A życie przynosi wszak tyle trudu i bólu. Mamy wtedy powód bardziej do smutku, żalu, złości, niż do radości. Jednak są w nas nie tylko te uczucia przelotne, zależne niejako od okoliczności. Potrzebujemy znaleźć w sobie pokłady radości, które nie są zależne od okoliczności zewnętrznych, lecz od tego, kim jestem i w czyim ręku jest moje życie. Bez kontaktu ze sobą i ze Źródłem Życia, czyli Bogiem w nas, trudno o taką głęboką radość. Rozbijemy się wtedy o skały przelotnych okoliczności.
  • Prawdziwa radość dotyczy tego, kim jestem w oczach Boga. Stąd Jezus zaprasza uczniów, by cieszyli się z tego, że ich imiona są zapisane w niebie. I że ich oczy widzą to, co tak wielu chciało ujrzeć. A widzą działającego Boga – Jezusa Chrystusa – który cały jest w Ojcu, a Ojciec z Nim. Na co patrzysz każdego dnia? To kwestia nie tylko rzeczywistości, ale też interpretacji tego, co widzisz. Sam Jezus powiedział, że można mieć oczy, ale nie widzieć… Co Ty widzisz? Jak widzisz, jakimi oczami patrzysz?

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.