Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 17 października Tekst: Ef 1, 15-23 Prośba: o przyjęcie zbawienia, które ofiarowuje Bóg Ojciec w Jezusie. Myśli pomocne w rozważaniu: Paweł pisze do Efezjan o swoje wdzięczności, kiedy usłyszał o ich wierze w Pana Jezusa i miłości wobec świętych – czyli chrześcijanach. Paweł dziękuje Bogu za ich wiarę i za ich bratnią miłość, która przejawia się w konkretnych czynach, wszelkim wsparciu, itp. Czy w...