Urodziło Cię Słowo

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 10 października Tekst: Łk 11, 27-28 Prośba: o całkowite otwarcie na Słowo Boże. Myśli pomocne w rozważaniu: Jezus słyszy pochwałę swojej Matki, która Go wydała na świat, wykarmiła, wychowała. Zrobiła to po tym, jak słyszała...