Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 24 października Tekst: Łk 13, 1-9 Prośba: o zaufanie Jezusowi i cierpliwość wobec siebie i bliźnich. Myśli pomocne w rozważaniu: Jezus chce Ci dzisiaj opowiedzieć o tym, co spotkało pewnych Galilejczyków z ręki Piłata. Oni zabili pewnych ludzi, a potem tych Galilejczyków zabił Piłat. Smutny los ludzi. Żydzi wierzyli, że jeśli kogoś spotyka coś złego, to dzieje się z powodu jego grzechów. Posłuchaj...