Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 24 października

Tekst: Łk 13, 1-9

Prośba: o zaufanie Jezusowi i cierpliwość wobec siebie i bliźnich.

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Jezus chce Ci dzisiaj opowiedzieć o tym, co spotkało pewnych Galilejczyków z ręki Piłata. Oni zabili pewnych ludzi, a potem tych Galilejczyków zabił Piłat. Smutny los ludzi. Żydzi wierzyli, że jeśli kogoś spotyka coś złego, to dzieje się z powodu jego grzechów. Posłuchaj Jezusa, który na to przekonanie odpowiada. Mówi inaczej, niż myśleli Żydzi. Popatrz na wolność, jaką ma Jezus w tym, by ujawniać to, co naprawdę myśli.
  • W tym kontekście Jezus wzywa do nawrócenia, a za tym wezwaniem idą słowa o śmierci podobnej do tych, o których Mu donieśli. Jakby Jezus miał w sobie jakąś złość na ten sposób patrzenia Żydów. Jakby chciał im powiedzieć, że to patrzenie trzeba zmienić, „nawrócić” – czyli zawrócić z tej drogi.
  • Jezus opowiada przypowieść o fidze pośród winogron. Zaprasza Cię do spotkania z obrazem, który można w dwojaki sposób interpretować. Tym pewnym człowiekiem może być Bóg, Ogrodnikiem Jezus (tu przypomina się to, z kim Maria Magdalena pomyliła Jezusa przy grobie) a Ty jesteś drzewem, na którym Bóg poszukuje owocu. Poczuj wtedy troskę Ogrodnika, który chce Ciebie uratować.
  • Można ten obraz interpretować także inaczej: owym człowiekiem jesteś Ty, a Ogrodnikiem jest Jezus, drzewem również jesteś Ty. Może być tak, że chciałbyś w sobie coś wyciąć, nie podoba Ci się to, że jesteś taki lub inny, nawet to, że grzeszysz. Chciałbyś to drzewo – którym jesteś – wyciąć. Tymczasem Jezus zaprasza Cię do cierpliwości wobec samego siebie. On dba i troszczy się o Ciebie. Poczuj to. Zapytaj Go, jak troszczy się o Ciebie w codzienności. Posłuchaj Jego opowieści – On chce Ci powiedzieć, jak ważny i cenny jesteś dla Niego i jaką ma wobec Ciebie cierpliwość. Zwłaszcza tam, gdzie Ty ją tracisz: do siebie, do innych, do rzeczywistości wokoło Ciebie.

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.