Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 15 października

Tekst: Ef 1, 1-10

Prośba: o życie miłością, prawdą, dobrem – czyli wolą Bożą.

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Paweł pisze list do świętych, którzy są w Efezie. Czy naprawdę byli świętymi? W jego mniemaniu święty to nie ten, który jest idealny, perfekcyjny czy doskonały według ludzkiej miary. Święty to ten, który jest wszczepiony w Boga. To człowiek, który żyje Bogiem na codzień, żyje miłością, która płynie w nim przez Chrystusa. Pomyśl o sobie jako świętym. Jak się z tym czujesz? Uświadom sobie również, że w niebie mogą być tylko święci.
  • Paweł błogosławi naszego Boga. Nazywa Go Ojcem naszego Pana Jezusa Chrystusa. Potem mówi, że my też jesteśmy synami ale w Jezusie. Jesteśmy synami w Synu. Wybrał nas i przeznaczył dla siebie. Celem więc naszego życia jest bycie w Bogu, życie Jego Życiem. Przypomnij sobie choćby hymn o miłości św. Pawła (1 Kor 13, 1-13) czy owoce Ducha Świętego (Ga 5, 22-26). Te słowa mówią o życiu Bożym, do jakiego jesteśmy powołani. I to życie sprawia w nas Duch. Sami z siebie nie umiemy stać się takimi.
  • Dowiadujemy się również z tego wychwalania Boga, że to wszystko jest postanowieniem woli Ojca. Tak często pytamy o to, co jest wolą Bożą, bo chcielibyśmy ją pełnić. Paweł zdaje się mówić, że wolą Bożą jest przyjąć zbawienie w Chrystusie – bo w Nim mamy odkupienie oraz że wolą Bożą jest, byśmy przez to stali się świętymi, przybranymi dziećmi Boga, upodobnieni do Chrystusa we wszystkim, przemienieni przez Ducha Świętego. Zobacz, że ta wola nie jest tym, czym czasem nam się wydaje.
  • Przyjąć zbawienie, przyjąć Miłość… skoro Bóg jest Miłością, to Jego wolą jest nic innego jak Miłość. Jego wolą jest, byśmy kochali tak, jak On nas umiłował. A jak to wyjdzie w praktyce? Mamy korzystać z daru wolności i wybierać środki do tego, by kochać jeszcze bardziej. Mamy wybierać na jakiej drodze życia będziemy mogli kochać bardziej (np. małżeństwo, życie zakonne, itd.), w jakiej pracy, w jakich relacjach (tam, gdzie możemy to wybierać) – też wybierając, jacy chcemy być. Ten wybór dzieje się przez słuchanie swoich pragnień, przez które przemawia do nas Duch. Powołanie wszak to sprawa Bożego natchnienia (złożonego w pragnieniach serca) i pójście za tym pragnieniem przez człowieka. To współpraca Boga z człowiekiem. Wola Boża bowiem nigdy nie niszczy wolności człowieka, lecz zaprasza go do współpracy.

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.