Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 13 października

Tekst: Łk 11,37-41

Prośba: o łaskę przyjęcia daru wolności, jakim Bóg obdarza

  • Faryzeusze byli bardzo przywiązani do spełniania zewnętrznych rytów. Jednak ta postawa sprawiała, że nie zauważali tego, co jest w sercu człowieka i pomijali to. Może trochę nie chcieli tego widzieć, bo tak było im wygodniej. Jakie zewnętrzne postawy i gesty są dla Ciebie ważne w rozwijaniu relacji z Bogiem? Jak dbasz o to, co w Twoim sercu?
  • Jezus zaprasza, żeby to, co we wnętrzu oddać na jałmużnę. Chyba chodzi Mu o to, żeby nie przywiązywać się także do tego, co dzieje się w moim wnętrzu – zarówno do tych dobrych doświadczeń, odczuć, jak i do tych trudnych czy może wręcz grzesznych. Kiedy dziś patrzysz w swoje serce, jesteś w stanie oddać Bogu wszystko czy może są miejsca, przestrzenie, gdzie nie chciałbyś Boga zapraszać?