Wprowadzenie do modlitwy na środę, 23 września. Tekst: Prz 30, 5-9 Prośba: o serce wolne od przywiązań. Autor Księgi Przysłów jest w bliskiej relacji z Bogiem. Ma świadomość, że boże słowa mają moc przemieniać życie. Staje przed Bogiem prawdziwy. Odważa się prosić Go o dwie konkretne rzeczy, które ma nadzieję, spełnią się za jego życia. Spróbuję sobie wyobrazić tę sytuację… staję przed Bogiem. On mnie widzi, słyszy i wysłuchuje. Jest...