Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 21 września, Święto świętego Mateusza Tekst: Ef 4, 1-7. 11-13 Prośba:  o odkrywanie Bożej obecności w rzeczach małych i zwyczajnych Myśli pomocne w rozważaniu: “On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami…” przypomina dziś święty Paweł. Mamy różne dary i zadania, ale wspólny cel – budowanie Ciała Chrystusa, dojście razem do jedności wiary i do pełnego poznania...