Droga pogłębiającej się miłości

Wprowadzenie do modlitwy na 23 Niedzielę zwykłą, 6 września Tekst: Mt 18, 15-20 oraz Rz 13, 8-10 Prośba: o doświadczenie miłości i bliskości Boga. O coraz głębsze relacje z bliźnimi. Myśli pomocne w rozważaniu: Zobacz najpierw, jak zbudowany jest dzisiejszy...