Oddać wszytko, co mam…

Wprowadzenie do modlitwy na XXII Niedzielę Zwykłą, 30 sierpnia Tekst: Mt 16, 21-27 Prośba: o łaskę cierpliwości dla procesu, który we mnie czyni Bóg Jezus mówi wprost, że w Jerozolimie, do której zmierzają, odda wszystko, co posiada Ojcu. Złoży w Jego ręce. I ten gest...

Z Niego i dla Niego

Wprowadzenie do modlitwy na 21 Niedzielę zwykłą, 23 sierpnia Tekst: Rz 11, 33-36 Prośba: o pełne i całkowite wejście w życie Boże, które jest w Jezusie Chrystusie. Myśli pomocne w rozważaniu: Zatrzymaj się dzisiaj na jednym tylko zdaniu: „z Niego i przez...

Uparta Kananejka

Wprowadzenie do modlitwy na 20 Niedzielę zwykłą, 16 sierpnia Tekst: Mt 15, 21-28 Prośba: o szczerość i prostotę w relacji z Bogiem Myśli pomocne w rozważaniu: W dzisiejszej Ewangelii widzimy pogankę, której dziecko jest chore. Woła za Jezusem, upatruje w Nim ostatnią...

Wniebowzięta

Wprowadzenie do modlitwy na Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 15 sierpnia. Tekst: Łk 1, 39-56 Prośba: o wiarę w obietnice Boga. Liturgia Słowa dzisiejszej uroczystości jest bardzo bogata. Warto spokojnie przeczytać wszystkie czytania, psalmy, także z...

Sam tam przebywał

Wprowadzenie do modlitwy na 19 Niedzielę zwykłą, 9 sierpnia Tekst: Mt 14, 22-33 Prośba: o nieustanne patrzenie na Jezusa. O trwanie w Jego miłości. Myśli pomocne w rozważaniu: Dzisiejsza scena dzieje się po rozmnożeniu chlebów. Zauważ, że kolejny krok Jezus...