Uparta Kananejka

Wprowadzenie do modlitwy na 20 Niedzielę zwykłą, 16 sierpnia Tekst: Mt 15, 21-28 Prośba: o szczerość i prostotę w relacji z Bogiem Myśli pomocne w rozważaniu: W dzisiejszej Ewangelii widzimy pogankę, której dziecko jest chore. Woła za Jezusem, upatruje w Nim ostatnią...