Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 4 września Tekst: Łk 5, 33-39 Prośba: o serce otwarte na zaproszenie Pana Myśli pomocne w rozważaniu: Faryzeusze zarzucają Jezusowi, że Jego uczniowie są inni, odstają od przyjętych norm i oczekiwań. Pan staje w obronie uczniów, mówiąc, że wszystko ma swój czas. Jak widzę to w moim życiu duchowym? Czy będąc blisko Jezusa dopuszczam do siebie prawdę, że strapienie przeplata się z pocieszeniem? Czy pozwalam...