Nadobfitość miłości

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 10 września Tekst: Łk 6, 27-38 Prośba: o łaskę coraz głębszej miłości na podobieństwo Boga. Myśli pomocne w rozważaniu: Jezus wypowiada dzisiejsze słowa do tych, którzy słuchają. Brzmi to podobnie jak wtedy, kiedy mówił...