Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 12 września Tekst: Łk 6, 43-49 Prośba: o przyjęcie Boga jako faktycznego Fundamentu Twojego życia. Myśli pomocne w rozważaniu: Jezus pokazuje najpierw to, co najbardziej widzialne w naszym życiu – owoce. Po nich rozpoznaje się drzewo, po nich rozpoznaje się również człowieka. Owoce są tym wszystkim, co wypływa z Twojego wnętrza, Twojego serca – ku innym, ku bliźnim jak miłość i dobro. Może...