Wprowadzenie do modlitwy na 25 Niedzielę zwykłą, 20 września Tekst: Mt 20, 1-16a Prośba: o patrzenie na rzeczywistość oczami Boga. Myśli pomocne w rozważaniu: Królestwo niebieskie podobne jest do Gospodarza, który jest dobry i który chce zrobić ze swoim to, co chce. To Bóg, którego miłość jest tak hojna i nie mająca względu na osoby, że daje zbawienie nie z tego, kto ile zapracował na nie (bo się nie da zapracować na zbawienie), lecz daje...