Jezu, wspomnij na mnie

Wprowadzenie do modlitwy na Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, 24 listopada Tekst: Łk 23, 35 – 43 Prośba: o głęboką więź z Jezusem Chrystusem, Królem. Myśli pomocne w rozważaniu: Kiedy ukrzyżowane Jezusa, lud stoi i patrzy. A Ty? Kim On dla Ciebie...