Wprowadzenie do modlitwy na środę, 13 listopada Tekst: Mdr 6, 1-11 oraz Łk 17, 11-19 Prośba: o mądrość serca. Myśli pomocne w rozważaniu: Autor księgi Mądrości sporo dziś pisze o tych, którzy panują i rozsądzają ludzkie sprawy. To, co w tych słowach przebija, to żeby nie zapomnieli, iż władzę otrzymali od Boga i to ostatecznie Bóg będzie rozsądzał ich życie. Wydaje się, że te słowa starają się ich nakłonić do refleksji nad tym, kim są i do...