Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 14 listopada Tekst: Mdr 7, 22 – 8, 1 Prośba: o łaskę mądrości, czyli prostoty i smakowania życia oraz bycia przyjacielem Boga. Myśli pomocne w rozważaniu: Wsłuchaj się uważnie w dzisiejsze słowa. Autor mówi o Mądrości, ale jeśli przymioty, którymi ją określa są zazwyczaj przypisywane również Bogu. To Bóg jest rozumny, święty, jedyny… To Bóg jest jeden i wszystko może, zostając sobą (niezmienny)...