Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 14 listopada

Tekst: Mdr 7, 22 – 8, 1

Prośba: o łaskę mądrości, czyli prostoty i smakowania życia oraz bycia przyjacielem Boga.

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Wsłuchaj się uważnie w dzisiejsze słowa. Autor mówi o Mądrości, ale jeśli przymioty, którymi ją określa są zazwyczaj przypisywane również Bogu. To Bóg jest rozumny, święty, jedyny… To Bóg jest jeden i wszystko może, zostając sobą (niezmienny) wszystko odnawia (przemienia). Wydaje się więc, że Mądrość jest z jednej strony darem Boga, darem Ducha Świętego, a z drugiej – tym darem jest sam Bóg. Rozważaj te słowa przez chwilę.
  • Tekst mówi, że Mądrość kształtuje przyjaciół Boga. Jezus przed męką swoich uczniów nazywa przyjaciółmi (a nie sługami), bo dał im poznać Boga i jakby to poznanie Boga było definicją przyjaciela. Przyjaciel to ktoś, kto zna, kto poznał. A poznać w języku Biblii oznacza zjednoczyć się z tym, kogo poznaję, złączyć się z nim uczuciowo, a nie tylko coś o nim wiedzieć. Przyjaciel więc to ten, kto jest bliski sercem, który zna serce przyjaciela i sam swoje serce otwiera przed przyjacielem. W szczerości, prostocie, łagodności. Mądrość więc kształtuje człowieka w taki sposób, by uczynić z niego przyjaciela Boga. Czy przyjmiesz Jego Mądrość? Ona nie oznacza, że wiele wiesz. Ona oznacza, że umiesz żyć i widzisz rzeczywistość podobnie jak Bóg.
  • Bóg bowiem miłuje tylko tego, kto przebywa z Mądrością… powtórz te słowa wiele razu i pozwól, by dotknęły Twego serca. Co oznacza dla Ciebie “przebywać” z Mądrością? W jaki sposób stajesz się coraz bardziej podobny do Mądrości Bożej w jej łagodnej sile, rozumności, świętości, dobroczynności, miłując ludzi, niezawodny, itd.?
  • Sięga potężnie od krańca do krańca i włada wszystkim z dobrocią – i te słowa powtarzaj wiele razy. Mądrość ogarnia wszystko, jak sam Bóg. Każdą przestrzeń Twego życia. I włada wszystkim z dobrocią, nie ma w niej przemocy, nie ma niszczenia i krzywdy. Człowiek, który staje się mądry, jest do niej podobny we wszystkim. Proś dzisiaj mocno o to, byś stał się człowiekiem mądrym według Bożego serca.

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.