Przyobleczcie się w pokorę

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 25 kwietnia, św. Marka Ewangelisty Tekst: 1 P 5, 5b-14 oraz Mk 16, 15-20 Prośba: o łaskę prawdziwej pokory i cierpliwości wobec najbliższych. Myśli pomocne w rozważaniu: Wszyscy wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w...