Pokój w rękach Ojca

Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 30 kwietnia 2024 Tekst: J 14, 27-31a Prośba: o doświadczenie głębokiego pokoju, który daje Jezus Myśli pomocne w rozważaniu: Jezus zapewnia o swoim pokoju, mówi w dzisiejszej Ewangelii, że chce go dawać. Czym jest dla mnie ów pokój?...