Cichość i pokora

Poniedziałek 29 kwietnia, św. Katarzyny ze Sieniy Tekst  Mt 11,25-30 Prośba: Myśli pomocne w rozważaniu: …zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Nauka Jezusa to nauka o nieskończonej Bożej Miłości. To ją objawia...