Słowa życia

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 20 kwietnia 2024 r. Tekst: J 6, 55. 60-69 Prośba: o zaufanie Bogu i Jego słowu Myśli pomocne w rozważaniu: Trudna jest ta mowa. Jezus w swoim nauczaniu nie przebiera w słowach, nie przemilcza trudnych rzeczy, głosi to, do czego...