Rzekł Duch Święty

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 24 kwietnia Tekst: Dz 12, 24 – 13, 5a oraz J 12, 44-50 Prośba: o serce szerokie, pojemne na przyjmowanie Słowa i życie Nim. O posłuszeństwo Duchowi Świętemu. Myśli pomocne w rozważaniu: Zatrzymaj się i rozważaj Słowo, które się...