Głoście słowa o tym życiu!

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 10 kwietnia Tekst: Dz 5, 17-26 Prośba: o odwagę przyjmowania wolności – stawania się dzieckiem Boga. Myśli pomocne w rozważaniu: Wejdź wyobraźnią w tę scenę. Uczniowie głoszą odważnie Słowo – głoszą Zmartwychwstałego...