Całym sercem

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 6 listopada Tekst: Rz 13, 8-10 oraz Łk 14, 25-33 Prośba: o przylgnięcie całym sercem do Jezusa Chrystusa. Myśli pomocne w rozważaniu: Któż może wzywać Cię do wyrzeczenia się wszystkiego? I na czym to wyrzeczenie się polega? Wsłuchaj...