Kraina życia

Wprowadzenie do modlitwy na Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, 2 listopada. Tekst: Psalm 27 Prośba: o przebywanie z Bogiem teraz i w wieczności. Dzisiejsza liturgia słowa jest bardzo bogata, ponieważ kapłani mogą dziś odprawiać aż trzy msze święte w intencji...

Nie obcy, ale domownicy

Wprowadzenie do modlitwy na 1 listopada, Uroczystość Wszystkich Świętych Tekst: 1 J 3, 1-3 “Najmilsi: Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał...