Wprowadzenie do modlitwy na 33 Niedzielę zwykłą, 17 listopada Tekst: Łk 21, 5 – 19 Prośba: o łaskę miłości wiernej i wytrwałej. Myśli pomocne w rozważaniu: Jezus reaguje na zachwyt niektórych ludzi nad świątynią, tak pięknie przyozdobioną. Jakby “zabiera” im ten zachwyt, próbując urealnić i pokazać im, że nie zawsze tak będzie. Być może w tym miejscu modlitwy dobrze jest siebie zapytać o zachwyt – czym się zachwycasz? Co...