Jestem świątynią Boga

Wprowadzenie do modlitwy na Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, 9 listopada. Tekst: 1 Kor 3, 9b-11.16-17 Prośba: o łaskę spotykania Boga w sobie. 1. Jesteście Bożą budowlą. Dzisiejszy fragment listu do Koryntian porównuje mnie do uprawnego pola i budowli. Najważniejsze w tym obrazie jest to, że jest to Boże pole i Boża budowla. Wiele zależy od mnie, to ja mam być uważna na to, jak buduję – z jakiego materiału, czy...