Jestem świątynią Boga

Wprowadzenie do modlitwy na Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, 9 listopada. Tekst: 1 Kor 3, 9b-11.16-17 Prośba: o łaskę spotykania Boga w sobie. 1. Jesteście Bożą budowlą. Dzisiejszy fragment listu do Koryntian porównuje mnie do uprawnego pola i...