Wprowadzenie do modlitwy na  poniedziałek, 11 listopada Tekst: Psalm 139 Prośba: o doświadczenie bliskości i czułości Boga 1. “Przenikasz i znasz mnie, Panie…Ty ze wszystkich stron mnie ogarniasz i kładziesz na mnie swą rękę.”. Pozwól sobie na dłuższą chwilę prostego trwania przed Bogiem. Pomyśl o tym, że On Ciebie przenika i zna, że jest z Tobą, czegokolwiek teraz doświadczasz. Czy pragniesz tej obecności? Czy czujesz raczej...