Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 11 lipca, św. Benedykta Tekst: Mt 19, 27-29 Prośba: o serce niepodzielone w miłości Boga i bliźnich. Myśli pomocne w rozważaniu: We wcześniejszym fragmencie Jezus mówi o trudnościach, jakie sprawiają bogactwa, by wejść do królestwa Bożego. Na to Piotr odpowiada, że uczniowie opuścili wszystko dla Jezusa. Wsłuchaj się w te słowa. Co oznacza słowo “bogactwa”? Czy jedynie rzeczy materialne? A co...